அமைப்பாய்த் திரள்வோம் – 44

உணர்ச்சிகள்தாம் மனிதனை எப்போதும் உந்தி இயக்கும் முதன்மை ஆற்றல்களாய் விளங்குகின்றன. உணர்ச்சிகள் வழிநடத்த மனிதன் பின்பற்றுகிறான். அன்பு, பற்று; இரக்கம், கருணை; வெறுப்பு, ஆத்திரம்; பயம், பதற்றம்; பொறாமை, பகைமை; மகிழ்ச்சி, இன்பம்; துக்கம்,...

அமைப்பாய்த் திரள்வோம் – 43

பொதுவாக விமர்சனம் என்பது குற்றம்-குறைகளைச் சுட்டிக் காட்டுவதாகவே புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. குறை என்பது விமர்சனத்தின் ஒரு பகுதியே ஆகும், குறைகள் மட்டுமின்றி நிறைகளையும் மதிப்பீடு செய்வதே விமர்சனமாகும். விருப்பு வெறுப்பின்றி, ஒருசார்பு நிலையின்றி பிறரின்...

அமைப்பாய் திரள்வோம் – 41

மனத்தை அறிதல் என்பது ஒருவரின் பண்புகள் மற்றும் செயற்பாடுகளை மட்டுமே அறிதல் என்றாகாது. அவரின் மனம் சார்ந்த சூழல்களையும் மனத்தின் போக்குகளையும் ஆய்ந்தறிவதாகும். மனிதனின் இயக்கத்திற்கு மனமே அடிப்படை ஆற்றலாக அமைகிறது என்றாலும்,...

அமைப்பாய்த் திரள்வோம் – 42

உன்னையறிதல் என்பது தன் மனத்தை அறிதலேயாகும். மனத்தை அறிதல் என்பது மனத்தின் இயல்புகளை அறிவதாகும். மனத்தின் இயல்புகளே மனிதனின் இயல்புகளாகும். மனத்தை மனமே அறியும். மனம் ஒன்றாமல், எதனையும் அறிந்திட இயலாது. எந்தவொன்றுடன்...

Stay connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe